Ogłoszenia parafialne

  • Dodano: 18 kwietnia 2020

Niedziela Miłosierdzia Bożego

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                                                                                                                              19 kwietnia 2020

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

  1. Dzisiaj o godzinie 15:00 módlmy się koronką do Miłosierdzia Bożego błagając dobrego Boga o oddalenie od nas epidemii.

  1. W związku z zaistniałą sytuacją I Komunia św. nie odbędzie się 3 maja. Gdy dzieci wrócą do szkoły i kościoły zostaną w pełni otwarte, wtedy zostanie przedstawiony nowy termin I Komunii św. w uzgodnieniu z rodzicami.

  1. Od jutra 20 kwietnia w kościele może być jedna osoba na 15 m2. Biorąc pod uwagę powierzchnie naszej świątyni w czasie każdej Mszy św. może nas być 50 osób, w niedziele mamy również do dyspozycji dolny kościół, a w przypadku ładnej pogody można korzystać z ławek na dworze. Od przyszłej niedzieli o godzinie 7:10 wznawiamy śpiew Godzinek.

  1. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy ś.p. Marię Szer i Barbarę Winiarską. Wieczny odpoczynek…

W tym tygodniu patronują nam:

 

  • 23 IV – św. Wojciech (ok. 956-997), biskup i męczennik, główny patron Polski.

  • 25 IV – św. Marek Ewangelista (†98-117), według tradycji Kościoła autor Ewangelii uważanej za najstarszą, a jednocześnie najkrótszą spośród pozostałych, kuzyn św. Barnaby, towarzysz św. Pawła, a później św. Piotra.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position